BHXH Hà Nội chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Để đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn Thủ đô, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch sơ kết số 46-KH/TU.

Theo kế hoạch, trước ngày 31/7/2017, 100% các quận, huyện, thị ủy phải hoàn thành việc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21, để đến tháng 9/2017 sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết cấp Thành phố. Kinh phí tổ chức sơ kết ở cấp nào do cấp ủy, chính quyền địa phương cấp đó bố trí từ nguồn ngân sách theo quy định tài chính hiện hành.

Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy quận, huyện, thị ủy trực tiếp chỉ đạo Ban Tuyên giáo và các ngành liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá xây dựng báo cáo sơ kết trong đó tập trung vào các nội dung như: công tác phổ biến, quán triệt, ban hành cơ chế chính sách, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21 và Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Thành ủy; đánh giá vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể và cộng đồng trong lãnh đạo thực hiện chính sách chế độ BHXH, BHYT; đánh giá sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; đồng thời nêu bật những kết quả đạt được, sự chuyển biến cũng như những yếu kém, hạn chế trong 5 năm qua. Đặc biệt, phải tìm ra những nguyên nhân dẫn đến hạn chế; để từ đó đề ra biện pháp khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo.

Hội nghị sơ kết cũng cần phải xác định mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT; đề xuất kiến nghị để việc thực hiện Nghị quyết 21 hiệu quả cao hơn. Cũng nhân dịp này, các địa phương cần biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Thành ủy.

Để việc triển khai sơ kết Nghị quyết  số 21 được thống nhất,  Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành văn bản số 835- CV/BTGTU ngày 14/6/2017. Theo đó, yêu cầu đánh giá theo các tiêu chí cụ thể  bám sát các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Thành ủy: công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT; công tác phát triển đối tượng, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, công tác cấp sổ BHXH, BHYT, tăng cường công tác quản lý và giải quyết chế độ BHXH; công tác quản lý và giải quyết các chế độ BHXH; công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.. Tập trung nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong từng lĩnh vực; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW, chương trình hành động số 19-Ctr/TU trong thời gian tới./.

Nguồn: bhxhhn.com.vn

phần mềm VNPT BHXH luôn đồng hành cùng BHXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *