Lưu trữ thẻ: phần mềm khai BHXH VNPT

Báo tăng lao động trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT

Hướng dẫn khai báo tăng lao động trong phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT Đăng nhập Phần mềm BHXH VNPT Điền tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp để đăng nhập phần mềm kê khai Sau khi đăng nhập vào múc  BHXH Điện tử – > Chọn tờ khai cần kê khai. Báo […]

Thay đổi thông tin Chữ ký số trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT

Thay đổi thông tin Chữ ký số trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT Thay đổi thông tin đối với các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên công ty, thay đổi Email nhận thông báo kê khai BHXH Việt Nam, Thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp , Thay đổi nhà […]

Đăng ký tài khoản kê khai bảo hiểm xã hội từ đầu

Đăng ký tài khoản kê khai bảo hiểm xã hội ban đầu áp dụng cho Hà Nội Bài viết hướng dẫn cho doanh nghiệp mới đăng ký kê khai bảo hiểm xã hội từ ban đầu vẫn chưa có mã đơn vị bảo hiểm B1. Vào trang  https://bhxhvnpt.com   Vào mục Download ,   Tải […]

Giới thiệu dịch vụ khai Bảo hiểm xã hội VNPT

Căn cứ sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Nghị định số 19/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/03/2014 đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 288/TB-VPVP ngày […]