Lưu trữ thẻ: khai BHXH VNPT

Báo tăng lao động trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT

Hướng dẫn khai báo tăng lao động trong phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT Đăng nhập Phần mềm BHXH VNPT Điền tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp để đăng nhập phần mềm kê khai Sau khi đăng nhập vào múc  BHXH Điện tử – > Chọn tờ khai cần kê khai. Báo […]

Đăng ký Chữ ký số với BHXH Việt Nam qua phần mềm BHXH VNPT

Hướng dẫn đăng ký Chữ ký số tới BHXH Việt Nam qua phần mềm BHXH VNPT Quý khách gọi điện hoặc gửi email đăng ký sử dụng phần mềm BHXH VNPT BHXH VNPT chúng tôi sẽ làm thủ tục đăng ký với BHXH Việt Nam Chúng tôi sẽ gửi Tài khoản đăng nhập phần mềm […]

Đăng ký tài khoản kê khai bảo hiểm xã hội từ đầu

Đăng ký tài khoản kê khai bảo hiểm xã hội ban đầu áp dụng cho Hà Nội Bài viết hướng dẫn cho doanh nghiệp mới đăng ký kê khai bảo hiểm xã hội từ ban đầu vẫn chưa có mã đơn vị bảo hiểm B1. Vào trang  https://bhxhvnpt.com   Vào mục Download ,   Tải […]

Giới thiệu dịch vụ khai Bảo hiểm xã hội VNPT

Căn cứ sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Nghị định số 19/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/03/2014 đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 288/TB-VPVP ngày […]