Lưu trữ thẻ: khai bảo hiểm

VNPT BHXH VN Kỷ niệm 22 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam

Ngành Bảo hiểm xã hội không ngừng cải cách, đổi mới phục vụ người dân và doanh nghiệp VNPT đã có nhiều cống hiến trong ngành BHXH với việc đưa vào sử dụng phần mềm khai Bảo hiểm VNPT BHXH Năm 2016 ghi nhận nhiều thành công của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), khi […]

Đăng ký tài khoản kê khai bảo hiểm xã hội từ đầu

Đăng ký tài khoản kê khai bảo hiểm xã hội ban đầu áp dụng cho Hà Nội Bài viết hướng dẫn cho doanh nghiệp mới đăng ký kê khai bảo hiểm xã hội từ ban đầu vẫn chưa có mã đơn vị bảo hiểm B1. Vào trang  https://bhxhvnpt.com   Vào mục Download ,   Tải […]