Lưu trữ Danh mục: HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn cài đặt phần mềm BHXH VNPT

Phần mềm BHXH VNPT là phần mềm chuyên dùng có giao diện dễ sử dụng, tương tác nhanh hỗ trợ doanh nghiệp nộp tờ kê khai bảo hiểm xã hội lên cơ quan BHXH Việt Nam. Xin gửi tới quý doanh nghiệp bài hướng dẫn cài đặt phần mềm BHXH VNPT B1. Đăng nhập trang […]

Báo tăng lao động trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT

Hướng dẫn khai báo tăng lao động trong phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT Đăng nhập Phần mềm BHXH VNPT Điền tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp để đăng nhập phần mềm kê khai Sau khi đăng nhập vào múc  BHXH Điện tử – > Chọn tờ khai cần kê khai. Báo […]