Sử dụng phần mềm BHXH – Dấu ấn quan trọng trong cải cách TTHC trong BHXH

Trong những năm qua, cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH. 10 tháng đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng loạt các giải pháp cải cách TTHC đối với tất cả các tổ chức, cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH và thực hiện cải cách nội bộ trong chính ngành BHXH.

Quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sử dụng Ứng dụng CNTT trong khai BHXH điện tử như phần mềm BHXH

Ngay từ đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (số 488/KH-BHXH ngày 17/02/2016), trong đó trọng tâm là việc rà soát các TTHC đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản của BHXH Việt Nam để đánh giá toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định của Ngành có liên quan đến TTHC, qua đó kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp, đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức.

Ngay khi Chính phủ có Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1852/KH-BHXH ngày 27/5/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống, trong đó chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ ở BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện Nghị quyết  số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về cải cách hành chính đối với doanh nghiệp.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chỉ đạo trực tuyến giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện cải cách TTHC, BHXH Việt Nam lấy kết qủa thực hiện cải cách TTHC làm tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm đồng thời làm căn cứ để xét nâng lương, bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển công tác đối với lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố.

Tích cực rà soát, cắt giảm TTHC nhờ các phần mềm BHXH

 

Rà soát TTHC về BHXH là công việc được BHXH Việt Nam thực hiện thường xuyên nhằm cắt giảm thời gian, chi phí đối với doanh nghiệp. Năm 2016, BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát bộ TTHC của Ngành trong đó trọng tâm rà soát lĩnh vực giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Trên cơ sở kết quả rà soát TTHC, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-BHXH và Quyết định số 828/QĐ-BHXH thực hiện đơn giản hóa các TTHC về giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Kết quả đã cắt giảm được 01 thủ tục hành chính, từ 33 thủ tục xuống còn 32 thủ tục; giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42%  tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện.

Tăng cường kiểm tra địa phương – phát triển kê khai bằng phần mềm BHXH VNPT

 

Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu và quản lý Kinh tế Trung ương), Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (dự án GIG) và Hội tư vấn thuế tổ chức khảo sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, đánh giá tính hiệu quả  thực hiện cải cách TTHC về thu nộp và chi trả BHXH tại một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Phú yên, Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp. Kết quả khảo sát đã bước đầu ghi nhận những phản hồi tích cực từ phía các đơn vị sử dụng lao động về những cải cách của BHXH Việt Nam thời gian qua.

Ngày 08/9/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp các địa phương với chủ đề “BHXH thực hiện cải cách TTHC hướng tới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp” với hơn 200 doanh nghiệp tham dự. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp đã bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ của BHXH Việt Nam trong việc triển khai giao dịch điện tử đối với lĩnh vực thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đánh giá cao sự nỗ lực của BHXH Việt Nam cũng như BHXH các địa phương trong việc thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là những nỗ lực trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2016, BHXH Việt Nam thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện cải cách TTHC về BHXH, BHYT, BHTN tại một số địa phương: Lào Cai, Điện Biên, Đồng Tháp và Bình Định nhằm đánh giá kết quả công tác cải cách TTHC của BHXH các tỉnh, thành phố, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của địa phương để kịp thời có những biện pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cũng như khen thưởng, nhân rộng mô hình của các đơn vị làm tốt, chấn chỉnh đơn vị làm chưa tốt.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm BHXH như VNPT BHXH để kê khai bảo hiểm xã hội

Tháng 4/2016, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 640/QĐ-BHXH về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tin học hóa toàn diện trong các hoạt động quản lý và nghiệp vụ của ngành ở tất cả các lĩnh vực; đồng thời liên thông dữ liệu với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 15/6/2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng xong Dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để lấy ý kiến các chuyên gia và các Bộ ngành. Đến nay, dự thảo Nghị định cơ bản hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

Song song với việc phối hợp xây dựng dự thảo Nghị định, BHXH Việt Nam đã chủ động xây dựng Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để triển khai thực hiện trong toàn quốc ngay khi Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH có hiệu lực thi hành.

Để theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, BHXH Việt Nam đã thiết kế phần mềm và lắp đặt xong hệ thống theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC. Qua đó, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện theo dõi, giám sát BHXH tỉnh, thành phố trong việc giải quyết TTHC; kịp thời xử lý tình trạng giải quyết chậm, muộn hoặc để tồn đọng hồ sơ BHXH của cá nhân, tổ chức.

Ngày 29/6/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện các bộ ngành đã bấm nút khai trương cổng thông tin giám định BHYT điện tử. Đây là ứng dụng rất quan trọng nhằm cải cách hành chính trong giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc. Đến nay đã có 99% BHXH các tỉnh, thành phố, các cơ sở khám chữa bệnh kết nối thành công vào cổng thông tin giám định BHYT điện tử.

Ngoài ra, để tiết kiệm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động chuyển phát hồ sơ, kết quả cho đơn vị sử dụng lao động qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016

Trong các tháng cuối năm 2016, để tiếp tục cải cách TTHC, cắt giảm thời gian, chi phí đối với doanh nghiệp, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục  rà soát, đơn giản hoá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi những thủ tục không phù hợp để các TTHC đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của các tổ chức, cá nhân. Ban hành quyết định công bố TTHC mới sau khi rà soát, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cải cahcs TTHC. Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố niêm yết công khai thống nhất bộ TTHC mới sau rà soát để BHXH tỉnh, thành phố, BHXH huyện nghiêm túc thực hiện.

Thứ hai, chuẩn bị triển khai Nghị định về giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH.

Thứ ba, ban hành Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử của tất cả các lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết và chi trả  các chế độ BHXH, BHYT, BHTN để quy định có hiệu lực cùng ngày có hiệu lực của Nghị định giao dịch điện tử về BHXH.

Thứ tư, phối hợp với doanh nghiệp bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH năm 2014 để cắt giảm toàn bộ thời gian, chi phí đối với doanh nghiệp trong khâu cập nhật và quản lý sổ BHXH.

Thứ năm, phối hợp với các tổ chức Thanh tra (Thanh tra Thuế, Thanh tra Bộ, Thanh tra Chính phủ…) xây dựng Kế hoạch Thanh tra liên ngành để công tác thanh tra doanh nghiệp không bị trùng chéo, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.

Thứ sáu, tích cực vận động, có giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp lựa chọn phương thức giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính khi giao dịch với cơ quan BHXH nhằm cắt giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi đối với doanh nghiệp đồng thời minh bạch hóa quá trình giải quyết TTHC tránh phiền hà, nhũng nhiễu.

Thứ bảy, về ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch với tổ chức, cá nhân và hoạt động quản lý của Ngành: Trên cơ sở kết quả thí điểm của việc xây dựng phần mềm 3S, thời gian tới BHXH Việt Nam sẽ triển khai tập trung hóa dữ liệu đối tượng tham gia BHXH trên phạm vi toàn quốc và kết nối các phần mềm riêng để phục vụ tốt nhất cho công tác quan rlý và cải cách TTHC; tiếp tục triển khai hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình trên toàn quốc, đảm bảo cho phép kê khai và quản lý thông tin hộ gia đình được thuận tiện, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, chuẩn kết nối để tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử của tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của Ngành theo quy định.

Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện cải cách TTHC của BHXH địa phương, đặc biệt là kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức trong Ngành, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Nguồn BHXH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *